Monitoring PowerApps

Bozidar Radosavljevic

Nivo: 200
Jezik: Na našem
Dan: 01.12.2021 (Dan 1)
Vreme: 16:15-17:15 (CET)
Mesto: Room 2
Opis:

Kako isprati sta se u pozadini desava sa nasom PowerApps aplikacije, gde aplikacija ima bootleneck, da li se svi delovi pravilno ucitavaju. Monitoring opcija unutar Power App portala i Azure Application Insights nam u tome mogu pomoci. Pridruzite nam se na Sinergiji da zajedno vidimo kako ovo radi :).

Bozidar Radosavljevic

Kompanija: Comtrade System Integration
Biografija:
Božidar Radosavljević, živi u Novom Sadu i  već preko decenije bavim se Microsoft tehnologijama, 
sa prioritetom na kolaboraciji i automatizaciji poslovnih procesa. 
U poslednjih nekoliko godina glavni fokus mi je na Microsoft 365 platformi i Power platformi.  
Danas vodim tim koji razvija rešenja zasnovanim na gore pomenutim platformama. Hobi i velika 
pasija su mi predavanja na raznim konferencijama, gde se trudim da promovišem tehnologiju i rešenja 
zasnovana na ovim platformama. Sa druge strane kao MCT sa iskustvom od preko 10 godina održao sam 
više od 100 zvaničnih MS obuka (MOC),  i još toliko ne zvaničnih obuka. Clan nekoliko user grupa i
voditelj user grupe VojITPro.

 

Bozidar Radosavljevic, I live in Novi Sad and I have been dealing with Microsoft 
technologies for over a decade, with a priority in collaboration and automation of business processes.
In the last few years, my main focus has been on the Microsoft 365 platform and Power platform. 
Today I lead a team that develops solutions based on the above mentioned platforms. Hobby and great
I am passionate about lecturing at various conferences, where I try to promote technology and solutions 
based on these platforms. On the other hand, as an MCT with over 10 years of experience, 
I have held more than 100 official MS trainings (MOC), and as many non-official trainings.
Member of several Serbian user groups, as well as the leader of the user group VojITPro.