Kako integrisati Chat Bota i Teams?

Marko Totovic

Nivo: 200
Jezik: Na našem
Dan: 01.12.2021 (Dan 1)
Vreme: 13:15-14:15 (CET)
Mesto: Room 5
Opis:

Power Virtual Agent je deo Power Platform AI builder-a i ujedno rešenje za kreiranje low-code/no-code ChatBot-ova koji se mogu integrisati sa Microsoft-ovim rešenjima, a u ovom slučaju ćemo za integraciju i prikazivanje ChatBot-a koristiti Microsoft Teams.

Kako nam je Microsoft Teams postao jedna od najčešće korišćenih aplikacija svakodnevnom radu, širenje funkcionalnosti i korišćenje raznih rešenja u Teams-u je postala potreba, a uz širenje funkcionalnosti smo dobili i mogućnosti integrisanja raznih aplikacija u Teams. Među aplikacijama koje se mogu integrisati u Teams je set aplikacija iz Power Platforme, a kao deo Power Platforme dolaze i Virtualni Agenti.

Na ovoj sesiji ćemo pokušati da zajedno kreiramo jednog Virtualnog Agenta i integrišemo ga u Microsoft Teams.

Marko Totovic

Kompanija: sa.global
Biografija:

Marko Totović je bio glavni urednik ERP Magazina u periodu 2015-2018 godine. U tom periodu je radio i na nekoliko Dynamics NAV i CRM projekata za inostrane naručioce. Od 2017. godine je angažovan u kompaniji Comtrade System Integration u timu zaduženom za implementacije Microsoft Dynamics 365 rešenja. Radom na pripremi i uređivanju ERP Magazina naučio je osnove različitih ERP rešenja koja se koriste u regionu, a u Comtrade-u je stekao prva iskustva u radu sa Microsoft CRM rešenjima.

Svoje prvo predavanje na temu poslovnih rešenja je imao je na Tarabici. Od 2018. godine je počeo da objavljuje i tekstove vezane za Dynamics 365 i Office 365 rešenja kako na privatnom blogu. Do 2020 godine je bio deo kompanije GoPro d.o.o. u kojoj je radio na poziciji CRM/DMS Consultant, a od 2021. godine deo je kompanije sa.global i član CE tima, gde radi na razvoju i implementaciji Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement rešenja i Power Plaftorm aplikacija.