Microsoft Sentinel - SIEM budućnosti

Petar Samardžić

Nivo: 200
Jezik: Na našem
Dan: 02.12.2021 (Dan 2)
Vreme: 14:30-15:30 (CET)
Mesto: Room 4
Opis:

Upoznavanje sa Microsoft Sentinelom. Prolazak kroz analitička pravila, objašnjavanje kako Sentinel kreira incidente, automatizacija odgovora na alerte i incidente. Prikazivanje kako Sentinel radi u demo okruženju. Način i modeli pricinga.

Petar Samardžić

Kompanija: Comtrade System Integration
Biografija:

Petar Samardžić Solution Arhitekta sa 14 godina iskustva u dizajniranju i implementaciji različitih IKT rešenja. Tokom svoje karijere bavio se Networking i VoIP tehnologijom uz konstantan rad sa Microsoft tehnologijama. Više od 5 godina aktivno se bavi Azure i Office 365 cloud platformama. Radio na projektima migracije infrastrukture iz lokalnih data centara u Azure kao i migracije na Office 365 servise.
U poslednje 3 godine svoju karijeru usmerio ka Security rešenjima poput Firewall, Email Security, Endpoint Security, Defender for Cloud, Microsoft 365 Defender...