Pametna Srbija - platforma za donošenje pametnih odluka

Bojan Prerad, Andreja Gluščević

Nivo: 100
Jezik: Na našem
Dan: 02.12.2021 (Dan 2)
Vreme: 12:00-13:00 (CET)
Mesto: Room 5
Opis:

Upoznajte se sa Pametnom Srbijom - platformom Kancelarije za ITE, gde žive podaci državnih organa, namenjenih analitici i podršci u odlučivanju i izveštavanju. Kroz primer projekta Moja prva plata prezentovaćemo vam arhitekturu platforme i način realizacije izveštaja kroz Power BI.

Bojan Prerad

Kompanija: Microsoft
Biografija:

Working with data and advanced analytics for last 15 years, focusing on Data-driven business transformation. Currently holding position of Cloud Solution Architect at Microsoft focused on helping customers build data and AI solutions on Azure. 


Acting as a trusted advisor when working with organizations from C-levels to consultants, bridging the gap between management, IT and business lines in order to define cloud solutions, increasing value from customers analytical environments and data.


Working with retail, telecommunication, banking, energy, government and other industries. Loving technology, memes and looking forward for smart and connected world.

Andreja Gluščević

Kompanija: Kancelarija za IT i eUpravu
Biografija:
Andreja Gluščević je koordinatorka za standardizaciju i otvaranje podataka pri Vladinoj kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Studirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno razumevanje i poznavanje sistema javne uprave, a posebno lokalne samouprave, dolazi od intenzivnih kontakata i saradnje sa donosiocima odluka i predstavnicima lokalne administracije tokom prethodnih angažmana.

Od 2017. godine aktivno radi na promociji otvorenih podataka i pametnih gradova. Kao deo tima radila je na prvoj procenu spremnosti za otvorene podatke na lokalnom nivou, a kao predavač pri fondaciji Fridrih Nauman, u okviru SCEI (Smart City Education Initiative) prethodnih godina promovisala je otvorene podatke i koncept pametnih gradova kroz veliki broj radionica i predavanja. Od 2020. pruža stručnu podršku Kancelariji za IT i e-upravu u cilju kreiranja ekosistema otvorenih podataka. Član je radne grupe za otvorene podatke, partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji i organizacionog odbora je Smart city festivala.

Ekspertkinja je i za transportne podatke i do sada je uradila 6 opštih specifikacija tranzitnog feed-a (GTFS) za Niš, Kragujevac, Užice, Suboticu, Beograd i Pančevo i do sada su to jedini tranzitni podaci dostupni na Google mapama u našoj zemlji. 
Bavi se analizom i vizualizacijom podataka korišćenjem alata za BI (Business intelligence).