Nebu pod oblake - kako sprečiti turbulenciju?

Igor Kosanovic

Nivo: 200
Jezik: Na našem
Dan: 01.12.2021 (Dan 1)
Vreme: 15:15-16:15 (CET)
Mesto: Room 3
Opis:

Predstavljanje projekta migracije u Azure cloud kompanije Stada GIS.

Izazovi i dobra praksa u procesu migracije na cloud.

 

Igor Kosanovic

Kompanija: STADA GIS
Biografija: