Miloš Radivojević

Profil predavača

Miloš Radivojević

Kompanija: Entain
Biografija:

Microsoft Data Platform MVP x8. Hed of dejtabejz inžinjering u kompaniji Entain. Koautor tri knjige o SQL Serveru. Koosnivač PASS Austria.