Igor Đerman

Profil predavača

Igor Đerman

Kompanija: Leversys
Biografija:

Igor Đerman je diplomirao u Beogradu 2005 godine, a trenutno je zaposlen u kompaniji Leversys na poziciji direktora razvoja. Poslednjih 15 godina je obavljao niz uloga od developera preko team leader-a do lead inženjera na projektima vezanim za različite domene. Posebno se interesuje za softversku arhitekturu, powershell, scrum kao i funkcionalno programiranje. Poseduje MCPD sertifikaciju za WEB, kao MCTS za baze podataka. Angažovan što se tiče edukacije kao predavač na konferencijama u regionu i aktivan je član .NET korisničke grupe Beograd.