Petar Samardžić

Profil predavača

Petar Samardžić

Kompanija: Comtrade System Integration
Biografija:

Petar Samardžić Solution Arhitekta sa 14 godina iskustva u dizajniranju i implementaciji različitih IKT rešenja. Tokom svoje karijere bavio se Networking i VoIP tehnologijom uz konstantan rad sa Microsoft tehnologijama. Više od 5 godina aktivno se bavi Azure i Office 365 cloud platformama. Radio na projektima migracije infrastrukture iz lokalnih data centara u Azure kao i migracije na Office 365 servise.
U poslednje 3 godine svoju karijeru usmerio ka Security rešenjima poput Firewall, Email Security, Endpoint Security, Defender for Cloud, Microsoft 365 Defender...