Andreja Gluščević

Profil predavača

Andreja Gluščević

Kompanija: Kancelarija za IT i eUpravu
Biografija:
Andreja Gluščević je koordinatorka za standardizaciju i otvaranje podataka pri Vladinoj kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Studirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno razumevanje i poznavanje sistema javne uprave, a posebno lokalne samouprave, dolazi od intenzivnih kontakata i saradnje sa donosiocima odluka i predstavnicima lokalne administracije tokom prethodnih angažmana.

Od 2017. godine aktivno radi na promociji otvorenih podataka i pametnih gradova. Kao deo tima radila je na prvoj procenu spremnosti za otvorene podatke na lokalnom nivou, a kao predavač pri fondaciji Fridrih Nauman, u okviru SCEI (Smart City Education Initiative) prethodnih godina promovisala je otvorene podatke i koncept pametnih gradova kroz veliki broj radionica i predavanja. Od 2020. pruža stručnu podršku Kancelariji za IT i e-upravu u cilju kreiranja ekosistema otvorenih podataka. Član je radne grupe za otvorene podatke, partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji i organizacionog odbora je Smart city festivala.

Ekspertkinja je i za transportne podatke i do sada je uradila 6 opštih specifikacija tranzitnog feed-a (GTFS) za Niš, Kragujevac, Užice, Suboticu, Beograd i Pančevo i do sada su to jedini tranzitni podaci dostupni na Google mapama u našoj zemlji. 
Bavi se analizom i vizualizacijom podataka korišćenjem alata za BI (Business intelligence).