Stanko Nikolić

Profil predavača

Stanko Nikolić

Kompanija: Awesome7
Biografija:

Stanko Nikolić dipl. inženjer elektrotehnike, Visual Studio and Dev Technologies MVP. Profesionalno se bavi implementacijom savremenih softverskih rešenja i istraživanjem novih tehnologija. Najviše se bavi Microsoft tehnologijama i redovan je predavač na Microsoft konferencijama i skupovima. Radi kao projektant inovativnih enterprise sistema.