Microsoft Azure Active Directory i Google Cloud Identity integracija  

U predavanju ćemo prokomentirati moguću integraciju Azure AD servisa s Google servisima u području prijave i identiteta.
Google kao eksterni pružatelj identiteta za naše vanjske korisnike, te prijava na Google račun s Azure AD Single-Sign-On podrškom. Također ćemo spomenuti važnost spomenutoga iz perspektive sigurnosti i praćenja te usklađenosti, kao i nekih drugih dostupnih opcija za integraciju.


Azure Active Directory (AD)  Azure Active Directory External Identities  

Napredni (300)

Srpski

80 %

Atlantic 2, 06.12.2022. 17:30 - 18:30