Kako kompromitovati Azure AD kroz on-prem AD i obratno korišćenjem hibridnih identiteta  

Opis scenarija u kojima kompromitacija Azure aktivnog direktorijuma dovodi do kompromitacije on-prem AD-a i obratno. Šta je, kako funkcioniše i na šta treba obratiti pažnju kod hibridnih identiteta. Zašto je bitno da razumemo šta se dešava kada povežemo ova dva direktorijuma.


Azure Active Directory (AD)  

Napredni (300)

Srpski

30 %

Atlantic 3, 06.12.2022. 14:50 - 15:50