Entity Framework: DbContext Configuration  

Tokom ove sesije biće pokazano kako konfigurisati i inicijalizovati DbContext, specijalno sa osvrtom na razlike između dugoživećih i kratkoživećih instanci, kada se instancira DbContext Model (DbSets), da li je poželjno koristiti DbContext Pooling, ....


Elementarno poznavanje Entity Frameworka.

.NET Core  

Napredni (300)

Srpski

99 %

Atlantic 1, 06.12.2022. 14:50 - 15:50