Power Query: Parametri  

Power Query je tehnologija koja se koristi za povezivanje sa mnoštvom različitih izvora podataka (datoteke, baze, cloud servisi itd.), a zatim i njihovu transformaciju u skladu sa zahtevima izveštavanja. On postoji kao dodatak za Excel, a sastavni je deo servisa i izveštajne platforme Power BI, gde je nudi puno dodatnih funkcionalnosti.
Parametri omogućavaju čuvanje i upravljanje vrednostima koje mogu da budu ponovo upotrebljene, te imaju sličnu ulogu kao promenljive u programskim jezicima. Oni omogućavaju fleksibilnost prilikom rada sa Power Query upitima.
Cilj ovog predavanja je demonstracija nekoliko načina upotrebe parametara, a između ostalog i opcije Incremental Refresh, gde oni dolaze do punog izražaja.


Poželjno, ali ne i obavezno: Power Query (Excel, Power BI)

Power Query  

Srednji (200)

Srpski

80 %

Adriatic, 07.12.2022. 10:20 - 11:20