Upravljanje Azure troškovima iz pozicije tenant administratora  

Kome je sesija namenjena: tenant adminima koji žele da unaprede organizaciju Azure operacija

Kada pričamo o Azure servisima uglavnom se fokusiramo na tehnološki deo, resurse, relizaciju projekata. Postoji, međutim, čitava dodatna oblast koja je jednako bitna, a koja se bavi optimizacijom i upravljanjem troškovima.

Na ovoj sesiji bavićemo se sledećim temama:

  • Azure tenant subscription i billing organizaciona struktura
  • Interno praćenje troškova i cost centri
  • Upravljanje budžetima po projektima/odeljenjima/filijalama
  • Previđanje troškova u odnosu na trenutnu upotrebu
  • Automatska obaveštenja i sprečavanje prekoračenja dozvoljenih limita

Cost Management + Billing  

Početni (100)

Srpski

100 %

Baltic, 06.12.2022. 12:50 - 13:50