CRM na Power Apps platformi u kompaniji Wagen International d.o.o.  

Većina kompanija se susreće sa istim izazovima u delu veleprodaje, gde je  Svi znaju da je propuštena prodaja i izgubljena prodaja, ali je u veleprodaji  veoma teško identifikovati kupca kojem je potrebno posvetiti posebnu pažnju. 
Bez uvida u stanje lagera kod kupca, i njegovu saradnju sa drugim dobavljačima, moramo se okrenuti analizi istorijskih podataka o prodaji i na osnovu toga odrediti način na koji ćemo se obratiti kupcu, a na osnovu podataka o prethodnim interakcijama možemo odrediti i najbolji trenutak za tu aktivnost. 
Uz pravovremenu ponudu i odgovarajući stimulans ne samo da zadržavamo svoju poziciju kod kupca već stvaramo i prostor za sigurno proširenje saradnje. 
Na našem predavanju ćete moći da vidite kako su ovi izazovi u kompaniji Wagen International d.o.o. rešeni uz pomoć Microsoft Power Apps platforme.  


Power Automate  Dynamics 365  Dynamics 365 Customer Engagement  

Srednji (200)

Srpski

30 %

Atlantic 3, 07.12.2022. 15:00 - 16:00