SignalR & WebRTC - Real time komunikacija sa Clean (Onion) Arhitekturom  

Sve više je aplikacija kojima je potrebno da se aktiviraju i obaveštavaju nas na neki događaj koji je iniciran od strane korisnika ili nezavisnog dela sistema. U kontekstu informacionih tehnologija, događaj je bilo koje identifikovano ponašanje koje ima značaja za hardver ili softver. Najbolji način da se to postigne je real-time komunikacija između više delova sistema. SignalR je tehnologija koja omogućava jednostavnu implementaciju real-time komunikacije kako sa strane servera, tako i na klijentskoj strani. Takođe, WebRTC kao tehnologija koja služi da se poveže sa lokalnim medijima (mikrofonom, kamerom, zvučnikom) i uspostavi poziv. 

Sa druge strane, aplikacije su danas postale preobimne i komplikovane za održavanje. Svaka promena funkcionalnosti u jednom delu aplikacije je zahtevala i promene u pratećim delovima iste aplikacije. Tu uskače Clean ili Onion arhitektura. Koristeći koncepte kao što su ‚‚Loose coupling‚‚ i ‚‚Separation of concerns‚‚ doprinosi rešavanju problema troslojne ili višeslojne arhitekture. Clean arhitektura omogućava bolje pisanje testova, lakše održavanje i lako dodavanje funkcionalnosti u sistem. Zasnovana je Mediator i CQRS paternu.

U ovom predavanju ćemo kroz primer pokazati kako jednostavno implementirati SignalR i WebRTC u .NET Core aplikaciji sa Clean arhitekturom.


.NET Core  

Srednji (200)

Srpski

50 %

Mediterranean, 07.12.2022. 11:40 - 12:40