Uspon mašina: Nova era pametne proizvodnje sa veštačkom inteligencijom - iskustva iz prakse na primeru Metalac fabrike  

Tokom predavanja će na praktičnom primeru biti prikazano rešenje koje razvijamo u saradnji sa kompanijom Metalac za potrebe automatskog praćenja rada mašina u fabrici kao i automatskog prepoznavanja posuđa korišćenjem video kamera i algoritama mašinskog učenja u cilju optimizacije potrošnje električne energije tokom procesa emajliranja posuđa.

 


.NET  Artificial Intelligence  Azure Stream Analytics  Azure Machine Learning  Azure IoT Edge  

Srednji (200)

Srpski

50 %

Atlantic 2, 07.12.2022. 15:00 - 16:00