Budžetiranje, upravljanje i kontrola Cloud troškova. Cloud Economics i FinOps servisi i strategije.  

Jedan od najvećih izazova danas za kompanije koje se nalazae na putu Cloud transfomacije ili veće koriste Cloud servise predstavlja efikasno upravljanje i kontrola Cloud troškova.

Prema Gartneru kompanije koje nisu implementirale strategije, procese i toolove za optimizaciju i kontorlu troskova tošiće 40 % više od bužeta koji im je stvarno potreban za svoje Cloud operacije i servise. 

Kroz ovu sesiju prezentovaćemo vam proces od počekta do kraja kako efikasno da postavite i optimizujete svoje Cloud bužete. Kao i set mahanizama i softwerskih rešenja koji ce vam pomoći u upravljanju i optimizaciji troškova bez ugrožavanja performansi vaših Cloud rešenja. 


Automation  Artificial Intelligence  Azure Analysis Services  Cost Management + Billing  Azure Advisor  

Srednji (200)

Srpski

20 %

Mediterranean, 07.12.2022. 13:40 - 14:40