Prezentacije

Materijali sa predavanja će biti dostupni po završetku konferencije.

Materijali sa predavanja su dostupni samo učesnicima sa dodeljenom ulaznicom.