Najbolji predavači i predavanja

Top lista predavača/ica i predavanja će biti objavljena po završetku konferencije.

Napomena:

  • Broj posetilaca mora biti veći od prosečnog broja posetilaca na svim predavanjima
  • Prosečna ocena mora biti veća od prosečne ocene na svim predavanjima