Denis Mihić

Denis Mihić


DNS IT Consulting and Services , CEO
Bosnia and Herzegovina
   

Već 25+ godina u IT-u, od cega 15 godina iskustva u bankarskom sektoru na poziciji IT Architect i IT Security. Prije 9 godina osniva vlastitu tvrtku DNS IT Consulting and Services koja se bavi implementacijama Microsoft servisa kao i edukacijom IT strucnjaka. Microsoft ga je nagradio 5 godina zaredom prestižnom titulom Microsoft MVP (Most Valuable Professional) za Cloud and Datacentar Management. Nosilac je brojnih Microsoft certifikata uključujući MCT, MCDST, MCSA+S, MCSE+S, MCTS, MCITP i MCSE:Private Cloud, MCSE:Server Infrastructure.Primarni interesi su dizajniranje i planiranje Active Directory infrastrukture, Business Continuity i Disaster Recovery rješenja, dizajniranje i implementacija Windows Server infrastrukturnih servisa (DNS, DHCP, PKI, MS Cluster…), planiranje i implementacija rješenja baziranih na Microsoft tehnologijama, instaliranje i konfiguracija Virtualnih okruženja, na Hyper-V i drugim platformama. Već 10 godina aktivan kao predavač na konferencijama i IT PRO User grupama u regiji. Predavao na MS Network 2.0, 3.0, 4.0 i 5, 7, 9 i 10 (BiH), Windays 13, 16 i 17 (Hrvatska), KulenDayz 2016, Advanced Technology Days 14 (Hrvatska), Sinergija 12 i Sinergija 15 (Srbija), TechDay 2013, 2014 (BiH), na Sinergiji 12, Network 3.0 i Network 9 izabran među Top 10 predavača dok je na posljednjoj Network 10 konferenciji ocjenjen kao najbolji predavac.