Aleksandar Milinković

Aleksandar Milinković


Kancelarije za IT i eUpravu , Microsoft Azure & VMware Cloud Expert
Serbia
 

Aleksandar Milinković je zaposlen na poziciji Microsoft Azure & VMware Cloud Expert-a u Kancelariji za IT i eUpravu. Na samom početku 2019. godine, pridružio se Kancelariji za IT i eUpravu prešavši iz privatnog sektora i od tada je aktivno radio na arhitekturi i implementaciji preko 200 informacionih sistema koji opslužuju građane, privredu i državne entitete. Takođe učestvovao je i u razvoju Državnog cloud-a, kao i razvoju korišćenja Azure infrastrukture kod državnih entiteta. Aleksandar je i sertifikovan Azure Solutions Architect Expert.