Nikola Đukić

Nikola Đukić


Extreme , Konsultant za digitalizaciju poslovnih procesa
Serbia

Diplomirani informatičar na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a karijeru započeo programiranjem na Flash (Action Script) platformi. Trenutno radi na poziciji Konsultant za digitalizaciju poslovnih procesa gde se bavi unapređenjem poslovnih procesa na SharePoint i Power platformi.

Sa više od 10 godina iskustva na podizanju efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa u različim industirjama, Nikola uspešno može da sagleda i da razume većinu izazova sa kojima se suočavaju kompanije na našem tržuštu, ali i da rešenje razvije pomoću Microsoft SharePoint i Power tehnologije.

Spomenuto znanje i iskustvo je utkao u unapređenje eLikvidature, gde je prepoznao potencijal Microsoft platformi u oblasti upravljanja dokumentacijom i automatizacije procesa kao rešenje za sve one koji svoju interakciju sa SEF-om hoće da unaprede i podignu na viši nivo.