Bojan Miljković, dipl. ekonomista, direktor sa 25 godina iskustva u IT industriji, prepoznavanje potreba klijenata, savetovanje, poslovna analiza, unapređenje postojećih i definisanje novih poslovnih procesa, izrada projektnih zadataka i definisanje okvira projekata. Završena Project Management Institute obuka za upravljanje projektima, poseduje sertifikat za Internacionalnog menadžera za obezbeđenje kvaliteta (ISO 9001 serija). U toku dosadašnje karijere, rukovodio timovima za razvoj softverskih proizvoda na MS platformama, uvodio standarde u načine rada, bio odgovoran za izradu strategija i postizanje ciljeva, pomagao u neprekidnom razvoju kako klijenata tako i internog tima.