Vukašin Davidović

Vukašin Davidović


Finiti Solutions d.o.o. , Developer Team Lead
Serbia
 


Završio sam Master na Fakultetu Organizacionih Nauka, smer Sofversko inženjerstvo i računarske nauke.
Developer već deset godina. U međuvremenu sam projektovao arhitekture za velike i male sisteme, bio član i vodio timove.
Prevashodno sam .NET Developer ali ne isključivo. 

Radim u IT firmi i imam priliku da radim u dinamičnom okruženju sa dosta različitih tipova projekata i različitim tehnologijama.
Koristimo različite Agile principe rada ali najčešće Scrum.
Kompanija za koju radim je Finiti solutions d.o.o na poziciji Tech lead-a. Vodim i internacionalni tim iz različitih zemalja na jednom od projekata.

Radio sam na velikim sistemima u oblasti Taxa, TeleMedicine, eGovernmenta, Retaila...
Moja sfera interesovanja je i razvoj biznis mobilnih aplikacija a kao platformu za razvoj preporučujem Xamarin Forms odnosno u budućnosti MAUI.
Takođe sam u svom radnom veku imao dosta posla sa Real Time tehnologijama. Kako VOIP tako i API.